Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ข้อมูลผู้พิการ
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563)
กิจการสภาฯ
ประกาศสภาฯ
กิจกรรมสภาฯ
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลผู้พิการ
ปีงบประมาณ 2558
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (21 ก.พ. 2560)  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำประจำปีงบประมาณ2560 (05 ต.ค. 2559)  
เชิญเที่ยวงานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง (ครั้งที่ 6) ประจำปี 2559 (04 ส.ค. 2559)  
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและ... (18 พ.ค. 2559)
ประกาศกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 256... (07 มี.ค. 2559)
ข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ (19 พ.ย. 2558)
การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) (13 พ.ย. 2558)
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (03 ต.ค. 2558)
โครงการงานพิธีไหว้ครูกลองส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่น... (11 ส.ค. 2558)
กระบวนการปฏิบัติราชการ (10 มิ.ย. 2558)
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2557 (09 มิ.ย. 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมกลองนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 (11 มิ.ย. 2557)
อ่างทอง จังหวะกลอง จังหวะโลก เชิญเที่ยวงานมหกรรมกลองนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี ... (24 ก.ค. 2556)
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 (24 ก.ค. 2556)
วันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 (05 ก.ค. 2556)
วันอาสาฬาหบูชา ประจำปี 2556 (05 ก.ค. 2556)
การยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำ... (26 ธ.ค. 2555)
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2556 (26 ธ.ค. 2555)
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมกลองนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ (20 ส.ค. 2555)
งานมหกรรมกลองนานาชาติ ประจำปี 2555 (19 ก.ค. 2555)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบู... (11 พ.ค. 2560)  

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งช... (20 เม.ย. 2560)  

โครงการสายใยรักแม่และเด็ก... (22 ก.พ. 2560)  

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา... (22 ก.พ. 2560)

งานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพ... (31 ม.ค. 2560)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (31 ม.ค. 2560)

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญก... (17 พ.ย. 2559)

โครงการอบรมให้ความรู้กับป... (07 พ.ย. 2559)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบ... (31 ต.ค. 2559)

วันปิยมหาราช 2559 (31 ต.ค. 2559)

เข้าร่วมพิธีแปรอักษร (31 ต.ค. 2559)

พิธีลงนามถวายความอาลัยพระ... (18 ต.ค. 2559)

งานมหกรรมกลองนานาชาติ และ... (24 ส.ค. 2559)

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 25... (19 ส.ค. 2559)

งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรร... (11 ส.ค. 2559)

โครงการรักษ์นำ้ รักษ์ป่า ... (08 ส.ค. 2559)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่... (21 ก.ค. 2559)

โครงการ (15 มิ.ย. 2559)

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน... (23 พ.ค. 2559)

โครงการสานฝันปันรักให้น้อ... (12 พ.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ทดสอบ (08 พ.ค. 2555)  
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช
เลขที่ 114 หมู่ที่ 5 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14130
โทรศัพท์ : 0-3566-2201 ต่อ 17,18 โทรสาร : 0-3566-2201 ต่อ 17 อีเมล์ : 
admin@akekarach.go.th
www.akekarach.go.th